Về chúng tôi

"Softone mong muốn góp phần vào sự phát triển của thế giới nói chung và kinh tế xã hội Việt Nam nói riêng"

Shin Dong Won (CEO)

Tầm nhìn

  • Tiến bộ thông qua sáng tạo.
  • Mưu cầu cuộc sống hạnh phúc thông qua kiểm soát mọi sự vật, sự việc trên thế giới
  • MoT – Management of Things

Sứ mệnh

Chia sẻ tầm nhìn công ty với sứ mệnh khám phá toàn bộ lĩnh vực đời sống và kinh doanh. Softone luôn đề cao mục tiêu mở rộng công ty, tăng cường nội lực, loại bỏ yếu tố tiêu cực, lãng phí nhằm tăng hiệu quả công việc nhằm trở thành đối tác số một.

Quan điểm hành động

  •  Tư duy sáng tạo
  •  Hợp tác cùng nhau
  •  Hiểu mục đích và hành động thực tế
  •  Không ngừng học hỏi

Triết lý kinh doanh

  • Người tiên phong mới
  • Tôn trọng và quan tâm
  • Mong đợi siêu việt của khách hàng”

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Đội ngũ trẻ trung, nhiệt huyết dám chấp nhận thách thức. Ở Softone, mỗi người trong chúng tôi là một sắc màu