(84) 236 3660 395
info@isoftone.com
278 - 280 Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Lĩnh vực hoạt động

Với nền tảng là chuyên gia trong lĩnh vực IT, chúng tôi xuất hiện với vai trò trở thành đối tác cho các dự án và đối tác toàn cầu. Mỗi thách thức trong các lĩnh vực kinh doanh, đời sống xã hội đều là những mục tiêu cần được hiện thực hóa thông qua giải pháp CNTT mà chúng tôi đã và đang cung cấp. Chúng tôi không ngừng phát triển để trở thành chuyên gia trong các lĩnh vực sau:

Nghiên cứu và phát triển

Ứng dụng quản lý

Website đã vượt qua chính mình trở thành một trong những giải pháp phục vụ cho truyền thông, quản lý trực tuyến. Chúng tôi luôn nghiên cứu, nâng cao chất lượng các ứng dụng nền tảng web với các công nghệ mới như Spring Java, Laravel, NodeJS. Hình thành mũi nhọn trong các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp

Ứng dụng di động

Xu thế trải nghiệm, sử dụng và quản lý công việc thông qua smartphone đã thúc đẩy chúng tôi nghiên cứu và phát triển các ứng dụng trên nền tảng android, ios. Chúng tôi có đầy đủ các giải pháp xây dựng ứng dụng với ngôn ngữ Native (Android, Kotlin, Swift, Objective-C) hoặc cross-platform (React Native, Flutter)

Trí tuệ nhân tạo

Đón đầu xu hương công nghệ mới là AI và Machine learning, chúng tôi đang tuyển dụng, nghiên cứu về công nghệ mới này với mục đích tạo ra những sản phẩm sử dụng trí tuệ nhân tạo để phục vụ đời sống xã hội.

Trở thành đội ngũ phát triển của chúng tôi

Tham gia ngay